Το πρόγραμμα πιστότητας Be Smart Club έχει δημιουργηθεί από το telesmart.gr (εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) που εδρεύει Σαρανταπόρου 26, 12134 Περιστέρι απευθύνεται σε ενήλικες πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος telesmart.gr. Σκοπός του προγράμματος πιστότητας πελατών Be Smart Club είναι η επιβράβευση των πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που την επιλέγουν για τις αγορές ειδών που αφορούν αυτούς και την οικογένειά τους και η προνομιακή τους ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες της.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ

 • Κάθε ιδιώτης ενήλικας, μπορεί να γίνει μέλος του σχήματος Be Smart Club, μέσω εγγραφής στον ιστότοπο www.telesmart.gr. Το μέλος, με την εγγραφή του στο σχήμα, δύναται να απολαύσει προνόμια, όπως αυτά τίθενται και γνωστοποιούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Υποχρέωση του μέλους προκειμένου να κερδίσει ή να εξαργυρώσει πόντους είναι να έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του πριν την ολοκλήρωση ηλεκτρονικής συναλλαγής στο telesmart.gr.
 • Το μέλος δικαιούται 1 πόντο για κάθε 10€ αγορών, οι οποίοι δύνανται να εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις για αγορές στο telesmart.gr σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα ανταμοιβής και τον ισχύοντα τρόπο εξαργύρωσης αποκτηθέντων πόντων ανά συναλλαγή. Το μέλος δεν δύναται να αποκομίσει πόντους από τη χρήση δωροεπιταγής / κουπονιού.
 • Το μέλος για κάθε ένα πόντο εξαργύρωσης λαμβάνει 0,02€ έκπτωση στις αγορές του και μπορεί να εξαργυρώσει στην πρώτη κιόλας παραγγελία.
 • Κατά την online διαδικασία εγγραφής του μέλους, πραγματοποιείται επιβεβαίωση του κινητού τηλεφώνου του η σύνδεση του οποίου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από Ελληνικό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.
 • Εγγραφή με αριθμό κινητού τηλεφώνου που ήδη υπάρχει στη βάση δε δύναται να ολοκληρωθεί. Το μέλος μπορεί να επικοινωνήσει για επίλυση του θέματος στο 2105770216 (αστική χρέωση, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00 εκτός αργιών).
 • Ο αριθμός των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να αντικατασταθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα. Ανάλογα με τους πόντους που έχει μαζέψει το μέλος, θα μπορεί μόνο να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς και να λάβει ανάλογο ποσό έκπτωσης σε ηλεκτρονική παραγγελία. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να μεταβάλλει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών ενημερώνοντας τα μέλη είτε με ενημέρωση στα στοιχεία επικοινωνίας τους είτε με σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του προγράμματος www.telesmart.gr.
 • Το μέλος δηλώνει, ότι κάθε πληροφορία που περιέχεται στην αίτησή του, είναι αληθής και ακριβής και είναι υπεύθυνο για την ορθότητα αυτής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη απόδοσης προνομίων μέλους, στην περίπτωση που το μέλος έχει δώσει λανθασμένα ή ανακριβή προσωπικά στοιχεία.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει το πρόγραμμα πιστότητας της Be Smart Club, και να ακυρώσει τη συμμετοχή μέλους στο πρόγραμμα, για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα 2.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με το μέλος ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εφόσον το μέλος δεν τηρεί τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας απάτης όλοι οι πόντοι θα διαγράφονται και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το μέλος αναγνωρίζεται ως έγκυρο μέλος του προγράμματος προνομίων Be Smart Club και για όσο χρόνο το πρόγραμμα προνομίων Be Smart Club βρίσκεται σε ισχύ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα κατά την απόλυτα διακριτική της ευχέρεια να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα και να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανταμοιβής, του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών καθώς και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει οποτεδήποτε γενικά το πρόγραμμα προνομίων Be Smart Club.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει τη διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την συμμετοχή του μέλους και να προβαίνει σε διακοπή του προγράμματος προνομίων οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρείας.
 • Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.telesmart.gr, η οποία θα θεωρείται έγκυρη και επαρκής ενημέρωση. Το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για αυτές τις αλλαγές ή την παύση του προγράμματος Be Smart Club, αφού ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητά της.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.
 • Οι πόντοι που αποκτούνται από το μέλος ισχύουν για 12 μήνες από την ημερομηνία της αντίστοιχης συναλλαγής με βάση την οποία αυτοί αποκτήθηκαν ή την ημερομηνία της προωθητικής ενέργειας από την οποία αποκτήθηκαν, (για παράδειγμα οι πόντοι που αποκτήθηκαν στις 18 Ιουνίου του 2020 θα λήξουν στις 18 Ιουνίου του 2021 και ώρα 23.59). Τα μέλη δύναται να ενημερώνονται οποτεδήποτε για το σύνολο των ενεργών πόντων που έχουν συγκεντρώσει από τις αγορές τους ή και από προωθητικές ενέργειες με τους εξής τρόπους: α) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) αποστέλλοντας γραπτώς το αίτημά τους στο [email protected], β) στην ιστοσελίδα www.telesmart.gr αφού κάνουν είσοδο στο προφίλ τους και επιλέξουν «Be Smart Club».
 • Σε περίπτωση που το μέλος δεν κάνει χρήση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) ετών από την τελευταία συναλλαγή που έγινε στο Be Smart Club, η συμμετοχή θα απενεργοποιείται αυτόματα. Για την εξυπηρέτηση της σύμβασης με τα μέλη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί στα μέλη, τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία απενεργοποίησης της συμμετοχής, με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και με γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Η επικοινωνία αυτή δεν θα πραγματοποιείται προς τα μέλη που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν επικοινωνία από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Σε περίπτωση που το μέλος έπειτα από την αποχώρησή του, επιθυμεί την επανένταξή του στο πρόγραμμα επιβράβευσης Be Smart Club, θα χρειαστεί να εγγραφεί εκ νέου στο πρόγραμμα καθώς δε δύναται να ενεργοποιηθεί ξανά η συμμετοχή για την οποία είχε ζητήσει τη διαγραφή.

3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της συμμετοχής των μελών στο πρόγραμμα ανταμοιβής, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στη Δήλωση Απορρήτου You Club.

Το μέλος έχει υποχρέωση επικαιροποίησης των προσωπικών του δεδομένων και οφείλει να γνωστοποιεί αμελλητί στην  ΕΤΑΙΡΕΙΑ οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά. Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή στα στοιχεία που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα Be Smart Club ή μεταγενέστερα, θα γίνεται μόνο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο you.gr ή με αίτημα στο τμήμα εξυπηρέτησης μελών, μετά από διασταύρωση των στοιχείων του. Ειδικά για την αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου που το μέλος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα Be Smart Club δε δύναται να αλλάξει παρά μόνο με αίτημα στο τμήμα Εξυπηρέτησης μελών καθώς αποτελεί το αναγνωριστικό «κλειδί» του εκάστοτε πελάτη μέλους.

4. ΟΡΟΙ EΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BE SMART CLUB

 • Το μέλος δικαιούται να εξαργυρώνει τους πόντους του, εφόσον είναι ενεργό μέλος και το εκάστοτε υπόλοιπο των πιστωθέντων και διαθέσιμων πόντων στο λογαριασμό του είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στο ποσό της έκπτωσης που επιλέχθηκε από αυτόν. Προς τούτο, το μέλος θα μπορεί να υπολογίσει το σύνολο των πόντων που του έχουν πιστωθεί και είναι διαθέσιμοι. Το μέλος δε δικαιούται να υποκαταστήσει μέρος ή το σύνολο των πόντων που έχει συλλέξει με χρήματα, ούτε να εξαργυρώσει τους πόντους αυτούς με χρήματα.
 • Σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το σύνολο των προϊόντων ή μέρος αυτών που αγόρασε και από το οποίο κέρδισε πόντους, τότε θα του αφαιρεθούν από το λογαριασμό του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της επιστροφής, εφόσον του επιστραφούν χρήματα ή λάβει πιστωτικό. Στην περίπτωση που το μέλος επιστρέψει προϊόν από συναλλαγή που εμπεριέχει εξαργύρωση πόντων, οι πόντοι που αφαιρέθηκαν από την εξαργύρωση δε δύνανται να επιστραφούν.
 • Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε έκπτωση, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του ισάριθμοι πόντοι. Οι αγορές με χρήση της έκπτωσης από εξαργύρωση εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η έκπτωση δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Για να δικαιούται το μέλος την αντίστοιχη έκπτωση πρέπει να κάνει αγορές ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αυτής. Διευκρινίζεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε το σύστημα υπολογισμού πόντων, καθώς και τους πόντους που απαιτείται να συγκεντρώσει το μέλος.

5. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αρχική ή επιγενόμενη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, του μέλους από τη χρήση και εφαρμογή του προγράμματος πιστότητας Be Smart Club. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εκ νέου πίστωση τυχόν απολεσθέντων πόντων στο λογαριασμό του μέλους. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία στο μέλος, τα λοιπά μέλη του προγράμματος ή τρίτα πρόσωπα εξαιτίας ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων του μέλους, ιδίως για τα προσωπικά στοιχεία του μέλους.

Οι παρόντες όροι αποτελούν το μοναδικό και συνολικό συμβατικό κείμενο που διέπει τη σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τα μέλη του προγράμματος πιστότητας Be Smart Club και υπερτερούν οιασδήποτε προηγούμενης μορφής τους και θα ισχύουν ως έχουν μέχρι τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση τους από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία θα ισχύει  από την κοινοποίηση τους στα μέλη.

Οι παρόντες όροι ισχύουν για τα μέλη του προγράμματος Be Smart Club στην Ελλάδα και διέπουν την σχέση τους με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την ημερομηνία έναρξης του σχήματος, και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και για οποιαδήποτε ερμηνεία τους ή διαφορά μεταξύ του μέλους και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενώ για την ερμηνεία τους αρμόδια  είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Θέλεις να μαθαίνεις τα νέα μας;

Ενημερώσου πρώτος σχετικά με νέα προϊόντα και προσφορές

Κάνε εγγραφή στο Newsletter

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.